en bild

Vår integritetspolicy

Du och din integritet är viktig för oss

De uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig för ett jobb eller i vår kandidatbank lagras bara i vår databas för att vi ska kunna hantera din ansökan och matcha ditt CV med de bemannings- och rekryteringsuppdrag vi jobbar med. Dina uppgifter kommer inte att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vi lämnar inte ut våra dataregister eller samkör dem med register från tredje part.

I samband med att du lämnar dina uppgifter godkänner du att vi presenterar dig för våra uppdragsgivare. Dina uppgifter lagras i vår databas tills du meddelar att du inte längre vill vara registrerad hos oss. Med intervall två år kontaktar vi dig som inte varit aktiv i vår databas för att ta reda på om du fortfarande vill ligga kvar eller ej. Du kan förstås när som helst själv ta bort dina uppgifter i databasen eller meddela oss på info@placerapersonal.se om du vill att vi ska göra det. Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning.

Du har rätt att en gång per år få ett utdrag och se vilken information som finns lagrad hos oss. Detta ska ske genom skriftlig begäran.

Placera Personals integritetspolicy baseras på personuppgiftslagen (PUL). Läs mer om PUL.