Jennifer Erdman

Jennifer Erdman

Kommunikationsansvarig

Jennifer Erdman

Kommunikationsansvarig

  • Marknad

Jennifer Erdman

Jennifer är kommunikationsstrateg från Lunds universitet och har de senaste åren ansvarat för och drivit hela marknads- och kommunikationsområdet. Med stor professionalism, trygghet och träffsäkerhet bygger Jennifer vår kommunikation i linje med Placera Personals varumärke och identitet.